1. Anmälan :

Anmälan är bindande. När deltagare anmäler sig, får de en bekräftelse via e-post. Kursavgiften måste vara inbetald och registrerad hos Zumba Sol innan kursstart. Betalning sker via BankGirot 690-7000 med deltagarens fakturanummer som referens.

2. Avanmälan :

Vid avanmälan senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 450 kr.

Vid avanmälan från och med kursstarten debiteras full kursavgift.

Om du kan inte fullfölja kursen på grund av ett verkligt och allvarligt skäl ( t.ex:sjukdom ) och kan styrka det med läkarintyg får du återbetalning av kursavgiften för missade kurstillfällen minus avgift vid avanmälan enligt ovan. Drop-in kort återbetalas ej men går att frysa.

3. Betalningspåminnelse :

Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelse avgift vid varje påminnelse. Efter de tredje skriftliga påminnelsen överlämnas ärendet till inkasso.

4. Missade kurstillfällen:

I och med anmälan utlovas deltagaren tillgång till de kurstillfällen som kursen avser. Om deltagare missar en eller fler av kurstillfällena, kan hon/han kontakta instruktören för att få möjlighet att delta vid annat kurstillfälle i mån av plats. Missade kurstillfällen återbetalas inte. De kan inte heller överföras till kommande terminer.

      4. Drop-in kort:

      – Drop-in kort gäller i 6 månader. Drop-in ska bokas i förväg om man vill säkra sin plats. 

     – Avbokningsregler: Fri avbokning innan kl.10.00 samma dag. Om ingen avbokning har skett debiteras 2 ggr på  kortet nästa gång. 

5. Ansvarighet :

All träning sker på egen risk. Om du är under 18 år krävs godkännande från målsman.

Det är deltagarens ansvar att fylla i korrekt e-postadress och referens för att Zumba Sol ska kunna kontakta dem och känna igen deras betalning.

Zumba Sol är inte ansvarig för personliga tillhörigheter.

6. Behandling av personuppgifter :

De personuppgifter som överförts till Zumba Sol av deltagare används enbart i syfte att validera registreringen. Deltagaren kan när som helst rätta sina personuppgifter.

7. Instruktör, tid och plats :

Zumba Sol förbehåller sig rätten att ändra lärare, tid och plats om så blir nödvändigt.

Zumba Sol Stockholm

 

Z