Home VILLKOR
HT-23

VILLKOR

Här är villkor som gäller hos oss. Ta reda på dem.

 1. Anmälan :

Anmälan är bindande. När deltagare anmäler sig, får de en bekräftelse via e-post. Kursavgiften måste vara inbetald och registrerad hos Zumba Sol innan kursstart. Betalning sker via Swish 070 231 042 eller BankGiro 690-7000 med deltagarens fakturanummer som referens.

 1. Avanmälan :

Vid avanmälan senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 600 kr.

Vid avanmälan senare än 7 dagar före kursstart debiteras hälften av kursavgiften.

Vid avanmälan från och med kursstarten debiteras full kursavgift.

Om du inte kan fullfölja kursen på grund av ett verkligt och allvarligt skäl ( t.ex:sjukdom ) och kan styrka det med läkarintyg får du återbetalning av kursavgiften för missade kurstillfällen minus en administrationsavgift på 300 kr.  Drop-in kort återbetalas ej men går att frysa.

 1. Betalningspåminnelse :

Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelse avgift vid varje påminnelse. Efter de tredje skriftliga påminnelsen överlämnas ärendet till inkasso.

 1. Missade kurstillfällen:

I och med anmälan utlovas deltagaren tillgång till de kurstillfällen som kursen avser. Om deltagare missar en eller fler av kurstillfällena, kan hon/han kontakta instruktören för att få möjlighet att delta vid annat kurstillfälle i mån av plats. Missade kurstillfällen återbetalas inte. De kan inte heller överföras till kommande terminer.

 1. Drop-in kort:

      – Drop-in kort gäller i 6 månader. Drop-in ska bokas i förväg om man vill säkra sin plats. 

     – Avbokningsregler: Fri avbokning innan kl.10.00 samma dag. Om ingen avbokning har skett debiteras 2 ggr på  kortet nästa gång. 

 1. Ansvarighet :
 • All träning sker på egen risk. Om du är under 18 år krävs godkännande från målsman.
 • Det är deltagarens ansvar att fylla i korrekt e-postadress och referens för att Zumba Sol ska kunna kontakta dem och känna igen deras betalning.
 • Zumba Sol är inte ansvarig för personliga tillhörigheter.
 1. Behandling av personuppgifter :

De personuppgifter som överförts till Zumba Sol av deltagare används enbart i syfte att validera registreringen. Deltagaren kan när som helst rätta sina personuppgifter.

 1. Instruktör, tid och plats :

Zumba Sol förbehåller sig rätten att ändra lärare, tid och plats om så blir nödvändigt.

Zumba Sol

 

Z